Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

STATEMENT OF G7 AMBASSADORS IN SUPPORT OF THE PENSION REFORM IN UKRAINE

Statement of G7
Ambassadors in support of the pension reform in Ukraine

We, the G7 Ambassadors, wish to express
our strong support for the pension reform plan proposed by the Ukrainian
government, and we call on the Rada to adopt the legislation without delay
during its plenary session next week. Pension reform is one of the greatest
challenges for any government, and we commend Ukraine’s leaders for undertaking
this overdue reform with political courage and vision.

Today, pensioners in Ukraine represent
more than one fourth of the population; while average pensions are extremely
low, Ukraine pension spending – totaling 11 percent of GDP – is among the
highest in Europe. This discrepancy speaks volumes about the need to restore a
proper social contract between the State and its citizens, and to swiftly adopt
a pension reform that improves the fairness, predictability, and sustainability
of the system.

We believe that the pension reform
proposed by the Government, which was developed in close cooperation with the
IMF and World Bank, meets these objectives. The draft law foresees a more
transparent and fairer pension calculation formula that more closely ties
pension benefits to pension contributions and improves the adequacy of
pensions. The reform also establishes a flexible retirement age, linked to the
length of the formal career of an individual and incentivizing participation in
the system. The proposed reform will also generate fiscal savings by improving
the accounting and sustainability of the Pension Fund and Ukraine’s overall
state budget.

As hard-working Ukrainians contribute to
the development of their country, they deserve to receive the security of a
pension system that adequately rewards that work. At the same time, the
country’s fiscal sustainability needs to be reinforced. We believe the proposed
reform strikes the right balance between these goals. It is now the
responsibility of all the elected parliamentarians to ensure that this reform
is approved and implemented, providing a better future for present and future
generations of Ukraine.

Заява послів “Великої
сімки” на підтримку пенсійної реформи в Україні

Ми, посли Великої сімки,
хотіли б висловити нашу рішучу підтримку плану пенсійної реформи,
запропонованого українським Урядом, і ми закликаємо Раду ухвалити без затримок
відповідне законодавство на своєму пленарному засіданні наступного тижня.
Пенсійна реформа є одним з найбільших викликів для будь-якого уряду, і ми
хотіли б відзначити політичну мужність та далекоглядність, з якими керівництво
України втілює давно назрілу реформу.

Сьогодні пенсіонери становлять
понад чверть населення України; середній розмір пенсій є надзвичайно низьким,
при цьому витрати на пенсії в Україні – 11% ВВП – є одними з найвищих в Європі.
Дана невідповідність свідчить про необхідність відновити належний соціальний
договір між державою та її громадянами, а також швидко ухвалити пенсійну
реформу, яка підвищує справедливість, передбачуваність та стійкість системи.

Ми вважаємо, що запропонована
Урядом пенсійна реформа, розроблена у тісній співпраці з МВФ та Світовим
банком, відповідає цим цілям. Законопроект
передбачає прозорішу та справедливішу
формулу нарахування
пенсій, яка тісніше пов’язує
пенсійні виплати з пенсійними внесками та вдосконалює відповідність пенсій. Реформа встановлює гнучкий пенсійний вік, прив’язаний до тривалості офіційного стажу роботи
особи, а також стимулює участь в системі. Запропонована реформа сприятиме також
економії бюджету шляхом вдосконалення обліку та стабільності Пенсійного Фонду
та державного бюджету України в цілому.

Oскільки працелюбні українці сприяють розвитку своєї країни, вони
заслуговують на те, щоб мати надійну пенсійну систему, яка б забезпечувала
гідну винагороду за таку роботу. У той же час фіскальна стійкість країни
потребує посилення. Ми вважаємо, що запропонована реформа забезпечує необхідну
рівновагу між цими цілями. Зараз відповідальність усіх обраних парламентаріїв
полягає в тому, щоб забезпечити схвалення та впровадження цієї реформи,
створюючи краще майбутнє для нинішнього та майбутніх поколінь України.