Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Statement by the G7 Ambassadors in Support of Electoral Reform in Ukraine

Statement by the G7 Ambassadors in Support of Electoral Reform in
Ukraine

Kyiv, 15 November 2017

We congratulate the Verkhovna Rada for
adopting the draft election code #3112-1 in the first reading. We agree that
now is the time for electoral reform, allowing at least one year for
implementation prior to the 2019 elections.

We believe that there is still room for a
transparent, inclusive and consultative process before the second reading in
order to further enhance democratic representation, including through effective
sanctions for violations of election laws and for the abuse of state resources,
to increase political participation and representation of vulnerable and
minority groups, including women and internally displaced persons, and to
accelerate political finance reform.

We also call for a renewal in 2017 of the
Central Electoral Commission (CEC) by filling all expired 13 seats, thereby
establishing a politically balanced election commission, with a strong,
long-term mandate, supported by a modernized election administration.

We strongly believe that electoral
reforms, in line with relevant international commitments and standards, are
pivotal to realizing Ukraine’s full potential. Effective and credible electoral
processes, and the resulting legitimacy of elected institutions and leaders,
will have a profound impact on long-term democratic strengthening, political
stability, and economic progress.

********************

Спільна заяваПослів країн G7 на підтримку виборчої реформи в Україні

Київ, 15 листопада 2017 р.

Ми вітаємо
Верховну Раду України з ухваленням у першому читанні проекту Виборчого кодексу
№3112-1. Ми єдині в думці, що вже настав час для проведення виборчої реформи,
аби забезпечити принаймні рік для її впровадження перед виборами 2019 р.

Вважаємо, що до
другого читання ще залишається простір для прозорого, всеохоплюючого та
консультативного процесу, який має забезпечити подальше зміцнення
демократичного представництва, у тому числі – через дієві санкції за порушення
норм виборчого законодавства та неналежне використання державних ресурсів, з
метою розширення політичної участі та представництва вразливих спільнот і
меншин, зокрема жінок та внутрішньо переміщених осіб, а також для того, щоб
прискорити реформу політичного фінансування.

Ми також
закликаємо до оновлення у 2017 році складу Центральної виборчої комісії (ЦВК)
шляхом призначення членів ЦВК на всі ті 13 посад у складі Комісії, термін
перебування на яких вичерпано. Це дасть змогу створити політично збалансовану
виборчу комісію з потужними довготривалими повноваженнями, що працюватиме за
підтримки осучасненого механізму організації виборчого процесу.

Переконані, що
виборчі реформи, здійснювані з дотриманням відповідних міжнародних зобов’язань
і стандартів, є ключовою запорукою повноцінної реалізації потенціалу України.
Ефективні виборчі процеси, що користуються довірою, та забезпечувана ними
легітимність виборних інституцій та лідерів матимуть вагомий вплив на
довготривале зміцнення демократії, політичну стабільність і поступ економіки.